Veronika Wallová, DiS

 

Tanec ji učaroval již od útlého dětství, nevynechala žádnou příležitost, kdy se mohla zúčastnit jakýchkoliv tanečních soutěží. Od 5-ti let byla již vedena taneční přípravkou Taneční konzervatoře v Brně, kde od 11-ti let nastoupila ke 8-mi letému studiu. Toto studium úspěšně zakončila Absolutoriem v roce 2012. Během studia nasbírala spoustu tanečních zkušeností na letních workshopech Modern a jazz Dance a Ballet and Dance v Ostravě, účinkovala v ProART Festivalu v Brně. Dále hostovala v baletním souboru Národního divadla v Brně v představení baletu Korzár, taktéž v divadle Bárka v Brně v představení opery Oněgin.

Od roku 2012 učila v rámci baletní přípravky v Tělovýchovné jednotě Trasko Vyškov. V současnosti studuje dálkově vysokou školu a nadále pokračuje v pedagogické taneční praxi.