Balet děti

Naše nejmenší žáčky provedeme základní taneční průpravou (3-6 let), díky níž si už od útlého věku osvojí správné držení těla, vnímání hudby a rytmu. Výuka probíhá pro děti zábavnou formou s ohledem na jejich možnosti a dispozice.

Podle individuálních dispozic žáčků je možné přejít do kurzů baletní přípravy (6-10 let). V těchto kurzech se mohou děti podle talentu v případě zájmu připravovat na taneční konzervatoř. Výuka probíhá podle inviduálních plánů s odpovídající intenzitou.

Bára
lektorka
VÍCE INFORMACÍ