Bc. Veronika Wallová, DiS.

 

Tanec Veronice učaroval již v útlém dětství. Nevynechala žádnou příležitost, kdy se mohla zúčastnit nějaké taneční soutěže. Od pěti let navštěvovala taneční přípravkou Taneční konzervatoře v Brně, kde v jedenácti letech nastoupila k osmiletému studiu. Své studium úspěšně zakončila absolutoriem v roce 2012. Během studia nasbírala spoustu tanečních zkušeností na různých letních workshopech, například Modern a Jazz Dance a Ballet and Dance v Ostravě. Také účinkovala na festivalu ProART v Brně. Mimo jiné hostovala v baletním souboru Národního divadla v Brně, a to v představení Korzár, nebo v brněnském Divadle Barka ve slavné opeře Evžen Oněgin.

Od roku 2012 učila v rámci baletní přípravky v Tělovýchovné jednotě Trasko Vyškov. V současnosti studuje dálkově vysokou školu a dále se vzdělává v oblasti taneční pedagogiky.