Jana Šafaříková

 

Tanci se začala věnovat v pěti letech na ZUŠ Jar. Kvapila v Brně, absolvovala taneční obor se zaměřením na klasický a výrazový tanec pod vedením pí.uč. Mačenkové. Protože rodiče nebyli příliš nakloněni studiu na konzervatoři, vystudovala klasické gymnázium a věnovala se studiu jazyků a Montessori pedagogiky.

Vyzkoušela spoustu tanečních stylů, v roce 2004 se seznámila se španělským tancem a flamenkem a od té doby se těmto stylům tance intenzívně věnuje; nejprve pod vedením českých a slovenských lektorů, poté španělských, mezi které patřili např. Belén Maya, Juan Polvillo, Lucía Guarnido, Manuel Betanzos, Carmen Cortés a Pastora Galván. Poslední dvě jmenované jsou též jejími velkými tanečními vzory.

V současnosti pracuje jako lektorka a mentorka, vede taneční kroužek v Muzeu romské kultury.